Nyheder fra Holeby

23 °
Klar himmel
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Holeby og omegn

Job tilbydes:
Stillingen som graver ved Holeby og Bursø Kirker, Holeby-Bursø Sogn er ledig pr. 1. september 2024.
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. kirketjeneste ved kirkelige handlinger vedligeholdelse af præstegårdshaven   Kirken har installeret automatisk ringeanlæg. Vi forventer, at du: er serviceminded og indstillet på en positiv dialog med kirkegårdens brugere kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for dine opgaver er mødestabil og fleksibel er fortrolig med IT Ansættelse sker ved Holeby-Bursø Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 5, 4960 Holeby. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 330.381,00 kr. – 394.347,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 330.381,00 kr.     Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.193,00 kr. (nutidskroner). Menighedsrådets forslag til lønniveau er 330.381,00 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Vivi Jytte Henningsen på telefonnummer 21 36 20 75/mail 7659fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7659fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. august Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 15. august
Holeby-Bursø Menighedsråd
Indrykket 18. juli på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk